روان کارگاه مجری برگزاری کارگاه روانشناسی آنلاین و حضوری می باشد. ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره  برای متخصصین این حرفه امری است ضروری و حائز اهمیت.تحقق این امر از طریق کارگاه های آموزشی و فعالیت های توسعه حرفه ای وجود دارد. روان کارگاه دوره های روانشناسی را بصورت اختصاصی برگزار می کند. دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره ،مددکاری و پزشکی مجاز به شرکت در این دوره ها هستند.

کارگاه روانشناسی
۳۰ مهر ۱۴۰۰

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

کارگاه روانشناسی آنلاین

ورود به جلسات آنلاین

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

۳۰ مهر ۱۴۰۰

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

۳۰ مهر ۱۴۰۰

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی

هدف گروه آموزشی روان کارگاه افزایش سطح کیفیت آموزش و ساختن راهی برای ورود دانشجویان به بازار کار تخصصی است
ما کارگاه های روانشناسی را با بهترین مدرسان و با استفاده از برترین پلتفرم های آموزش مجازی روز بزگزار می کنیم

شماره تماس: ۰۹۳۵۴۶۸۴۴۹۹

پشتیبانی تلگرام : ravankargah@