دوره درمان شناختی رفتاری(CBT) 104 ساعت

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  شناختی رفتاری (روان درمانی شناختی رفتاری)  رویکرد  درمانی پرطرفدار  روانشناسی و مشاوره    دوره آموزشی شناختی‌ رفتاری (CBT) به…

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان