کارگاه های سی بی تی

کارگاه های آموزشی CBT منحصراً برای متخصصان   و دانشجویان روانشناسی در زمینه بهداشت روان طراحی شده است که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد رفتار درمانی شناختی هستند
  • شامل اصول تئوری و کاربرد عملی است
  • شرکت کنندگان در این دوره می توانند انتظار داشته باشند که مهارت های دنیای واقعی روان درمانی را فراگرفته و  بلافاصله در مداخلات حرفه ای بالینی اعمال کنند

 برخی از عناوین کارگاه آموزشی CBT 

  1. اختلالات اضطرابی: اصول و روش ها
  2. CBT برای هراس و اختلال اضطراب عمومی (GAD)
  3. CBT برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD): نظریه و پروتکل
  4. CBT برای اضطراب اجتماعی
  5. CBT برای تعارضات  زوجین و زوج درمانی
  6. CBT برای مشاوره ازدواج
  7. و….

دوره سی بی تی (CBT)

 تربیت روان درمانگر سی بی تی   (شناختی رفتاری "CBT" ) مدرس : دكتر یعقوب شفیعی فرد مدرس ممتاز کشوری…
2/900/000 تومان