اختلالات رفتاری و اضطرابی کودکان
17%
تخفیف

درمان اختلالات رفتاری و اضطرابی کودکان

 دوره آموزشی تشخیص و درمان اختلالات رفتاری و اضطرابی کودکان طول دوره : ۱۲ ساعت در۳ جلسه آموزشی تاریخ شروع…
350/000 تومان 290/000 تومان