کارگاهCBT (درمان شناختی رفتاری )

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

کارگاهCBT یک دوره آموزشی درمان و مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری است. یک دوره آموزشی ضروری  برای یک روانشناس یا مشاور محسوب می شود

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

دوره درمان شناختی رفتاری(CBT) 104 ساعت

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

  شناختی رفتاری (روان درمانی شناختی رفتاری)  رویکرد  درمانی پرطرفدار  روانشناسی و مشاوره    دوره آموزشی شناختی‌ رفتاری (CBT) به…

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان