کارگاه طرحواره درمانی

در پکیج آموزش ، تمام ابزارهای سنجشی  مورد نیاز برای تشخیص و درمان، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

1/250/000 تومان

تربیت مشاور خانواده( خانواده درمانگر)

دوره آموزشی تربیت خانواده درمانگر مدرس: دکتر یعقوب شفیعی فرد با ارائه گواهینامه از دانشگاه تهران   سرفصل های آموزشی…
1/250/000 تومان