دکتر فربد مفیدی

متخصص روانشناسی

آدرس پستی:

کرج، بلوار طالقانی شمالی،بن بست نسیم پلاک ۴۷۳ طبقه ۴

وب سایت:
ایمیل:

m.esmaeeilzadeh@gmail.com

تلگرام:

t.me/ravankargah

Phone:

tel:02632234978

مهارت ها

ترجمه کتاب های معتبر علمی 90%
تالیف 80%
قدرت بیان 70%
انتقال مفاهیم 75%
روش تدریس 94%