ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره  برای متخصصین این حرفه امری است ضروری و حائز اهمیت.تحقق این امر از طریق کارگاه های آموزشی برای فعالیت های توسعه حرفه ای وجود دارد.گروه آموزشی روان کارگاه  دوره روانشناسی کاربردی و حرفه ای برگزار می کند. دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره ،مددکاری و پزشکی مجاز به شرکت در کارگاه روانشناسی هستند.

کارگاه روانشناسی

در یک نگـــاه

۳۰ مهر ۱۴۰۰

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

کارگاه روانشناسی آنلاین

ورود به جلسات آنلاین

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

۳۰ مهر ۱۴۰۰

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

۳۰ مهر ۱۴۰۰

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی

مقالات