روان کارگاه مجری برگزاری کارگاه روانشناسی آنلاین و حضوری می باشد. ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره  برای متخصصین این حرفه امری است ضروری و حائز اهمیت.تحقق این امر از طریق کارگاه های آموزشی و فعالیت های توسعه حرفه ای وجود دارد. روان کارگاه دوره های روانشناسی را بصورت اختصاصی برگزار می کند. دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره ،مددکاری و پزشکی مجاز به شرکت در این دوره ها هستند.

۳۰ مهر ۱۴۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ مهر ۱۴۰۰

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

۳۰ مهر ۱۴۰۰

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

کارگاه روانشناسی آنلاین

ورود به جلسات آنلاین

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

۳۰ مهر ۱۴۰۰

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی