کارگاه روانشناسی، کارگاه سی بی تی، دوره طرحواره درمانی

دوره ها و کارگاه های در حال برگزاری:
مشاوره خانواده و تربیت خانواده درمانگر شامل دوره ها ی آموزشی خانواده درمانی
، مشاوره ازدواج ، زوج درمانی و آموزش اصول و فنون درمان اختلال عملکرد جنسی است
روان درمانی کودک و نوجوان-دوره آموزشی توانمندسازی روانشناسان و مشاوران علاقمند به حوزه کاری کودک و نوجوان
مربیگری مهارت های زندگی

ادامه مطلب

درمان شناختی رفتاری
(Cognitive behavioral therapy(CBT

درمان شناختی رفتاری یکی از پرکاربردترین رویکردهای روانشناسی و مشاوره می باشد.یک رویکرد ساختارمند است وآموزش دادن و یادگیری آن آسان است.

 

جدیدترین اخبار روانشناسی و مشاوره