کارگاه طرحواره درمانی (تربیت طرحواره درمانگر )

کارگاه طرحواره درمانی تجربیات دوران کودکی ما راه را برای الگوها و مضامین ماندگاری هموار می‌کند که می‌توانند روابط، سبک‌های…

23,000,000 

مربیگری مهارت های زندگی

مربیگری مهارت های زندگی نام دوره آموزشی آنلاینی است که به مدت ۴۸ ساعت  توسط آقای دکتر یعقوب شفیعی فرد…

21,000,000