روان کارگاه

خود را با کارگاه های روانشناسی و دوره های آموزشی توانمند کنید

روانکارگاه دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی روانشناسی را برای کمک به شما در دستیابی به اهدافتان ارائه می دهد. کارگاه های روانشناسی آنلاین ما دسترسی به اساتید ممتاز کشوری و ارائه یک گواهینامه پایان دوره معتبر را پس از تکمیل فراهم می کند.

دانش و درک عمیق روانشناسی کاربردی را به دست آورید

مهارت های حرفه ای خود را افزایش دهید و فرصت های جدید کاری  پیش روی خود باز کنید

 از اساتید مجرب و حرفه ای بیاموزید

یک گواهینامه معتبر برای نشان دادن تخصص حرفه ای خود دریافت کنید

 

کارگاه های در حال ثبت نام

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

دوره های آنلاین روان کارگاه

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی

تماس بگیرید