روان کارگاه - کارگاه های روانشناسی تخصصی
 ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره  برای متخصصین روانشناس و مشاور امری است ضروری. تحقق این امر از طریق کارگاه های آموزشی و فعالیت های توسعه حرفه ای وجود دارد. روان کارگاه با برگزاری دوره های روانشناسی حرفه ای سعی در تحقق این مهم دارد

کارگاه های روانشناسی محبوب

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

دوره های آنلاین روان کارگاه

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی

bg em 12 d v روان کارگاه

درخواست مشاوره

مشاوره

  • این زمینه برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

تماس بگیرید