کارگاه روانشناسی آنلاین

ارتقا دانش روان شناسی و مشاوره  برای متخصصین این حرفه امری است ضروری و حائز اهمیت.تحقق این امر از طریق کارگاه های آموزشی و فعالیت های توسعه حرفه ای وجود دارد.گروه آموزشی روان کارگاه  این موضوعات را پوشش می دهند. دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره ،مددکاری و پزشکی مجاز به شرکت در این دوره ها هستند.

در یک نگـــاه

مدرسین

آشنایی با مدرسین و عناوین کارگاه هایی که توسط آنان برگزار می شود

ورود به جلسات آنلاین

جهت شرکت در دوره های آنلاین از این بخش میتوانید وارد شود

دانلود نرم افــــزار

دانلود نرم افزار های مورد نیاز جهت شرکت در جلسات آنلاین

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در فعالیت های اداری و آموزشی

مقالات